Võidusõit

Vali ringide arv ja paku võitja.
Käivitamiseks tühiku klahv

Objektid (spraidid)

Kraps - peakohtunik ja starter.
Juku - pealtvaataja ja panustaja
auto 1, auto 2, ... auto 5 - autod

Andmed

Massiivid:
  Kohad(1..5) - kohad lõpetamisel
  Ajad(1..5) - ajad lõpetamisel

Muutujad:
  ringe - ringide arv
  voitja - pakutav võitja
    n - jooksev ringide arv: lokaalne muutuja iga auto jaoks.

Spraidi Kraps skript

kraps

Spraitide auto 1 ... auto 5 skriptid

Kõikide autode skriptid on praktiliselt samad. Ainuke erinevus on plokis
  lisa i Kohad -le
kus i võrdub auto järjenumbrigaauto

Spraidi Juku skript

juku
Spraidi kiri skript

kiri